Fredninger kort

Kort over fredninger – Fredningsnævn

Kort over fredninger

Find fredninger og områder, hvor der behandles nye fredningsforslag, ved at zoome ind på kortet. Du kan også se, om en ejendom er fredet ved at skrive …

Find fredninger på kort – Mst.dk

Find fredninger på kort

Se Kort over fredninger, hvor du kan søge fredninger og fredningsforslag. Her finder du oplysninger om fredninger og om statslige fredningsbekendtgørelser.

Se afgørelse om de enkelte fredninger På fredningsnævnenes hjemmeside kan du finde oplysninger om fredningernes indhold og se fredningsnævnenes afg

Fredninger – Miljøstyrelsen

Fredninger

Fredning af et stykke natur er en effektiv måde at beskytte dyr, planter, … Fredningsbestemmelser for området; Ejendomsfortegnelse; Kort over området …

Fredning af et stykke natur er en effektiv måde at beskytte dyr, planter, kulturspor og landskab på. Desuden kan en fredning være med til at sikre folk adgang til det fredede område.

Fredninger

Søg i vores kort eller vælg kommune. Når du har fundet et område, får du beskrivelse af området, information om geologi, dyre- og planteliv, forslag til …

Oversigt over fredninger – Danmarks Naturfredningsforening

Her kan du se oversigten over nye og ældre fredninger. Du kan se og downloade kortbilag og de konkrete fredningsforslag.

Fund & Fortidsminder – Kulturarv.dk

Søg på Kort

15. okt. 2021 — Oversigtskort – fredninger i Danmark. Et meget detaljeret kort som er udarbejdet af Kristoffer Bundgaard til gavn og glæde for alle typer af …

Fredningskort – Kiteboarding Danmark

Fredningskort

Interaktive kort er digitale kort, hvor man ved klik på kortet eller på … og Danmarks Naturfredningsforening har lagt interaktive kort over fredninger på …

Fredningskort

Interaktive kort – Dansk Vejhistorisk Selskab

Fisk, som bevæger sig fra vandløb ud i havet, skal kunne gøre det frit. Derfor er der fredningsbælter, hvor du ikke må fiske, dér hvor åer og bække løber ud …

Fredningsbælter – Fiskeristyrelsen

Fredningsbælter

6. jan. 2023 — Nye fredninger, ophævelser mv. Beskyttede sten- og jorddiger · Kort over beskyttede diger · Når du ejer et beskyttet dige.

Fisk, som bevæger sig fra vandløb ud i havet, skal kunne gøre det frit. Derfor er der fredningsbælter, hvor du ikke må fiske, dér hvor åer og bække løber ud i hav og fjorde.

Fredede og bevaringsværdige bygninger

Slots- og Kulturstyrelsens database over fredede og bevaringsværdige bygninger (FBB) indeholder oplysninger om ca. 7.000 fredede og ca. 350.000 bygninger, som har fået vurderet deres bevaringsværdi af landets kommuner.

Keywords: fredninger kort, kort over fredningszoner